Obec Hornosín

Obec Hornosín

1995 - Sto let hasičů

O pouti roku 1995 se konal sjezd rodáků. Byli pozvaní všichni občané narození v Hornosíně, pokud se podařilo sehnat jejich adresy. Proběhl v místní hasičské zbrojnici, občanů se sešlo velké množství. Na programu byla módní přehlídka, pak následoval projev starosty a dále volná zábava.

Další oslava se konala 5. červance, na který připadlo sté výročí založení hasičského sboru. Na tuto slavnost byla stará ruční stříkačka opravena a nově natřena. Dále bylo upraveno prostranství za hasičskou zbrojnicí a postaveny stoly a lavice. Oslav se zúčastnily hasičské sbory z okolních obcí. Kocelovičtí hasiči přijeli též se starou stříkačkou, taženou koňmi.

Přivítání sborů se konalo před hasičskou zbrojnicí, poté se seřadil průvod k pomníku Václava Vonáška, kde byl položen věnec a po projevu starosty obce se průvod odebral zpět k hasičské zbrojnici, kde byli vyznamenáni nejstarší členové sboru František Vrbský a Jiří Zíka pamětní medailí.

Následovala ukázka hašení požáru historickou technikou. Za tím účelem byla postavena dřevěná bouda naplněná slámou a zapálena. Na signál "Hoří!" přijížděly stříkačky k požáru. Zde byly napojeny hadice a započato s hašením. Kupodivu technika stará bezmála sto let fungovala dobře a požár byl v krátké době uhašen. Oslava byla ukončena taneční zábavou.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602