Obec Hornosín

Obec Hornosín

1924 - Letem světem

5. května 1924 zemřela nejstarší občanka Barbora Chrastilová čp.31 ve velikém stáří 100 roků. Byla nejstarší obyvatelkou v širokém okolí.

V červenci bylo opraveno hasičské skladiště. Mezi vrata byl dán nový kamenný práh, bylo opraveno poškozené zdivo a nabílen vnitřek.

Tohoto roku byla v Bělčicích zřízena lidová škola hospodářská pro vzdělání zemědělského dorostu a vyučovalo se každý čtvrtek po dobu 5 zimních měsíců. Do školy dochází i mládež z Hornosína.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602