Obec Hornosín

Obec Hornosín

1999 - Cesta do Kocelovic

V rámci pozemkových úprav byla na podzim 1999 zahájena stavba cesty z Hornosína do Kocelovic, která vede v místě původní cesty. Byly provedeny zemní práce, vyhloubeny příkopy, připravena zásoba štěrku.

Stavbu prováděl Lesostav Třeboň. Veškeré finanční náklady hradil Pozemkový úřad ve Strakonicích. Tato komunikace byla předaná do užívání v roce 2000.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602