Obec Hornosín

Obec Hornosín

1789 - Číslování domů

Domy původně nebyly číslovány, označovány byly jenom podle jmen majitelů gruntů. První číslování bylo provedeno v době vlády císařovny Marie Terezie. Dle záznamů z archivu ve Lnářích z roku 1789 byly očíslovány grunty a domky v Hornosíně takto:

Původní čp.VlastníkNynější čp.
1 Brynda Jakub 3 (1931)
2 Mrzílek Bartoloměj 5
3 Lehečka Vojtěch 7
4 Chvátal František 9
5 Pobuda Martin 8
6 Janda František 11
7 Janda František 12
8 Sedlák František 13
9 Šole Augustýn 14
10 Čadek Josef 15 a 16
11 Machovcová W 18
12 Obecní pastouška 19
13 Červenka František 20
14 Mrzílek Matěj 21
15 Bílý Václav 23, zrušené
16 Vonášek Josef 27
17 Janský Václav 2
18 Pobuda Jakub 29
19 Zíka Josef 17
20 Zíka Josef 24
21 Janda František 25
22 Šalanský Josef 28
23 Loučka Matěj 4
24 Lehečka Ondřej 6
25 Zíka Jan


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602