Obec Hornosín

Obec Hornosín

1946 - Dopis Zemské hasičské jednoty

V Praze, o prvním výročí pozdvižení lidu českého.

Vážení,
velmi litujeme, že nemůžeme osobně Vám předati díkůvzdání, abychom i tak vyjádřili hlubokou úctu k zvěčnělému bratru.

Hasičská helmice, trním ověnčená, nechť připomíná Vám bolest a zármutek celého hasičského bratrstva, které nikdy nezapomene oběti nejvěrnějších. Z trnové koruny však vyrůstá nový život, nové růžové lístky raší a na snítce usedá ptáček boží, aby zpíval o nesmrtelné zásluze bratří, z jejichž smrti vyrostl také náš nový život.

Prosíme, abyste přijali tento projev úcty a vděčnosti s ujištěním, že hasičstvo nikdy nezapomene mrtvých ani jejich nejbližších a nejdražších.

Za Zemskou hasičskou jednotu podepsán starosta a jednatel.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602