Obec Hornosín

Obec Hornosín

1956 - Zakládání JZD

Počátkem roku 1956 byly prováděny nábory do JZD. V červenci roku 1959 byla v Hornosíně svolána schůze zemědělců a rozdány přihlášky ke vstupu do družstva s tím, aby každý podepsal raději hned, protože jsou i způsoby, jak ke vstupu donutit. Následně podepisují všichni zemědělci. Začíná nové období družstevního hospodaření. Přes všechny počáteční obtíže se družstvo postupně stává jedním z nejlepších ve strakonickém okrese.

Výstavba kravína

Stavba kravína byla zadána usnesením členské schůze družstva v červnu 1959. Na stavbě pracovali zpočátku čtyři zedníci, pak po různých neshodách jen dva, až koncem února 1961 odešli i oni. Zednických prací se ujali domácí členové Vonášek čp. 11, Červenka, Malý a občas Rosík. Kravín byl nakonec dostavěn, postupně modernizován, a po posledních úpravách je vybaven moderní technologií pro výkrm dojnic a technologií pro ošetření mléka.
Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602