Obec Hornosín

Obec Hornosín

1927 - Elektrifikace

V roce 1927 zavedena byla do obce naší elektrika ku osvětlování a pohonu strojů. Přípravné práce začaly již v roce 1925, na jaře 1926 vzniklo Družstvo pro rozvod elektrické energie v Hornosíně, které mělo na starosti provést elektrizaci.

Problém byl v tom, že Jihočeské elektrárny odmítaly vystavět primerní linku s tím, že náklady na tuto stavbu jsou veliké a provoz by byl nerentabilní. To bylo změněno až usnesením zastupitelstva v Blatné. Na valné hromadě z 20. 2. 1927 bylo odhlasováno přikročit ke stavbě.

Stavba byla zadána Otavskému elektrárenskému svazu ve Vodňanech. Samotná stavba sítě, přípojek a instalací trvala do 12. září 1927, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu.

Zavedením elektřiny byla značně ulehčena práce našim zemědělcům, stavení opatřena moderním osvětlením a obec vstoupila do řady pokrokových míst v republice. Následně byl nainstalován samočinný hodinový spínač pro zapínání lamp veřejného osvětlení.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602