Obec Hornosín

Obec Hornosín

1936 - Věžní hodiny

V roce 1936 byly zakoupeny od firmy Jan Hejnal z Mělníka nové věžní hodiny. Na věž místní kaple byly namontovány 9. a 10. června montéry Kroužilem a Čermákem z Mělníka. Slavnost předání hodin veřejnosti se konala 11. června odpoledne.

Seřadil se hasičský sbor, dorost a ostatní občané a od transformátoru se s hudbou vydali ke kapli. Zde měl proslov p. děkan Antonín Jarolímek z Bělčic, který pak hodiny posvětil. Starosta obce Václav Vonášek poděkoval všem, kdo se o zakoupení hodin zasloužili, hodiny spustil a odevzdal veřejnosti. Hasičský sbor pak sehrál na dvoře statku u Vonášků hořejších čp. 27 divadelní představení "Zemský ráj to na pohled". Po představenjí následovala taneční zábava v dolejším hostinci.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602