Obec Hornosín

Obec Hornosín

1969 - Stavba nádrže

Koncem července 1969 byla vyhloubena na lukách pod sadem Josefa Fouse veliká jáma do 2 m hluboká, 40 m dlouhá a 20 metrů široká. Stavbu prováděli zaměstnanci STS Blatná. Nebylo však dosaženo žádných spodních pramenů, takže nádrž zůstala zatím bez vody.

Stavba nádrže byla dokončena v roce 1973, kdy byla navezena zemina a upraven povrch hráze. V roce 2002 byly opraveny částečně zborcené stěny nádrže a poškozené panely. Náklady na opravu byly ze dvou třetin uhrazeny z fondu obnovy venkova.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602