Obec Hornosín

Obec Hornosín

1946 - Vzpomínkové slavnosti

Po provedení nejnutnějších jarních prací se v celé zemi počaly konati slavnosti, a to hlavně slavnosti vzpomínkové. U nás v obci byly tyto slavnosti uspopřádány dvě. První byla dne 9. května na návsi, a to za účasti všech občanů. Bylo zde vyzvednuto revolučních dnů v roce 1945, přičemž starosta připomenul, že naše obec je jednou z těch, které byly ušetřeny válečných hrůz.

Byly vysázeny lípy na návsi v místě mezi kaplí a obecní váhou a pojmenovány "Stromy lidové republiky" a odevzdány občanům k ošetřování. To se stalo za souhlasu všech přítomných. Za přítomný hasičský sbor vzpomenul velitel sboru Václav Bílý svého dřívějšího velitele Václava Vonáška, který se nedočkal těchto šťastných dnů.

Další vzpomínková slavnost byla uspořádána v naší obci 1. září 1946. Za krásného tohoto dne shromáždilo se zde hasičstvo v počtu asi 100 osob z celého okresu i s vedoucími funkcionáři, kteří svému spoluvězni Vonáškovi věnovali přátelské vzpomínky.

Před rodným domem Vonáškovým nechala rodina postavit památník. O slavnosti zde byla sloužena polní mše p. farářem Jarolímkem z Bělčic. Při slavnosti učinkovala kapela pana Kočovského z Bělčic. Slavnost zahajoval starosta obce, pan Zíka.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602