Obec Hornosín

Obec Hornosín

1934 - Obecní studna

Jelikož v naší obci byl pociťován nedostatek vody, bylo rozhodnuto na rok 1935 vystavět novou studnu o velké šířce a hloubce, aby obsahovala značné množství vody. Zřízena bude v obecní zahrádce u čp. 19.

V listopadu 1934 bylo započato s kopáním. Práci řídil studnařský odborník, p. Hájek Václav čp. 34. Při této práci byl srovnán i celý terén v okolí domku. Vytěžený materiál byl použit při úpravách návsi. Nalezen byl vydatný pramen a při dosažení hloubky 5,5 m bylo kopání ukončeno.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602