Obec Hornosín

Obec Hornosín

1947 - Zemědělský útulek

V roce 1947 bylo snahou zříditi v naší obci zemědělský útulek. Ten by ulehčil zvláště mladým maminkám v hospodářství, které nemohly sehnat cizí pomocné síly. Přes počáteční nesouhlas schválila rada MNV úpravu domku čp. 19 pro tento útulek.

Práce započaly, místnosti byly upraveny, maminky ale nechtěly věřit, že děti by navštěvovaly útulek rády a hlavně, že by opatrování dětí bylo bezplatné. Roku 1948 v červnu byl domek připraven a 15. června byl zahájena jeho činnost sl. Šimůnkovou.

Sezona byla ukončena 31. října. Provoz však byl ukončen a o jeho obnovení se jednalo znovu až v roce 1957 v souvislosti se zakládáním zemědělského družsta.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602