Obec Hornosín

Obec Hornosín

1914 - 1. světová válka

Před rokem 1914 bylo ovzduší v Evropě naplněno politickými plyny. Vědělo se, že první výstřel z děla znamená počátek zápasu mezi Germány a Slovany. Když následník trůnu František Ferdinand d'Este 28. června 1914 byl po spáchání atentátu srbskými studenty Čabrinovičem a Principem usmrcen, k vypuknutí války nebylo daleko. V neděli 26. července byly vyvěšena mobilizační vyhláška, nástup záložníků mladších 39 let do 24 hodin. Zajímavé bylo, že při vypuknutí války nebyly potraviny o mnoho zdraženy. Husy nabízeli za 2 K a nebyli kupci. Rok nato již začala být o potraviny nouze. Byly zavedeny lístky, bez kterých nebylo možno zboží koupit, tzv. chlebenky, kávenky, cukřenky atd. Není divu, že si občané dělali tajné zásoby na různých místech. I přes zákazy a tresty se mlelo obilí načerno.

Přibývaly další omezení a zákazy; cukřenka 1 kg na měsíc na osobu, brambory 1,5 kg na týden, tři bezmasé dny v týdnu, 1 litr piva na den. V roce 1916 byl zaveden letní čas. Byli jmenováni komisaři, kteří dobytek po stájích vybírali a pro konzum či vojsko ho určovali. Byly snímány zvony s věží a taveny na děla. Z naší kapličky občané tajně zvony sejmuli a zakopali. V roce 1918 nastává všeobecný rozvrat. Nedostatek všeho, lichva, bylo i pozastaveno vyučování ve školách. Dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatnost národa. Hned následujícího dne byl zvon zpět na kapli vsazen a večer se konala na pastouškách oslava při zapálené hranici.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602