Obec Hornosín

Obec Hornosín

1945 - Druhá světová válka

V letech 1940 až 1945 přichází stále nové rozkazy. Zastavení vytápění všech veřejných místností, hlavně ve školách se nemohlo v zimě vyučovat. Byl zajišťován majetek židů. V březnu 1942 byly z kapličky odebrány oba zvony. V roce 1944 začaly být shazovány letáky americkými letadly.

Dne 15. prosince 1944 ráno byl zatčen bývalý starosta obce Václav Vonášek. Toho dne bylo na blatensku zatčeno dalších 15 funkcionářů. Koncem března 1945 přišlo do obce 63 německých uprchlíků,ubytovaných v obou hostincích a část i v domácnostech. V tu dobu byly zřízeny Ve stráni a v Obcinách protiletecké kryty.

V sobotu 5. května se občané z rozhlasu dozvěděli o vypuknutí pražského povstání. 7. května ráno uprchlíci odcházejí. 9. května ráno do vsi přišli američtí vojáci, pro které bylo přichystáno občerstvení v hostinci. Druhý den ráno odešli. Následující den do vsi přišel oddíl Vlasovců, prchajících před ruskou armádou. 10. května byl za obcí směrem k podstráni zastřelen jeded voják, údajně z popravčí čety z Ruzyně.Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602