Obec Hornosín

Obec Hornosín

1510 - Přehled nejvýznamnějších událostí

Hornosín, vesnice v okrese Strakonickém, dle Palackého Horusín, staročesky Horasín, prý má jméno od hory Hornosínské, vypínající se nad obcí do výše 438 m nad mořem.

První zmínka o obci pochází z období kolem roku 1318, kdy ves patřila Hynku z Vlašimi. V 16. století byla rozdělena ves na dvě nestejné části. Roku 1510 patřila jedna část k Bělčicím, a to Běšínům z Běšín. Roku 1528 se stal Hornosín samostatným statkem. Roku 1602 byla tato část připojena ke Lnářům. Druhá část náležela ke Hvožďanům. Roku 1666 byla tato část přikoupena se statkem hvožďanským ke Lnářům a od té doby celá obec patří k panství lnářskému.

Roku 1750 vyhořela celá obec až na 4 obydlí. Správu obce vedl rychtář, dosazený vrchností. Odznakem jeho pravomoci bylo tzv. právo rychtářské, šlo o krátkou dřevěnou hůl. Rychtářské právo obce Hornosín bylo v r. 1924 věnováno okresnímu muzeu v Blatné.


Jména rychtářů:

Po zrušení roboty byly zrušeny i úřady rychtářů a občané si volili své starosty obce. Severně od Hornosína se říká v "Podhoří" snad zde stávala tvrz se vsí, kde sídlil Petr, předek Zalužských z Podhoří.

Dle mínění některých historiků stávala obec východněji, kde se nyní říká "Na Hornosíně" a ve "Vypáleném". Doklady pro toto tvrzení však zatím nejsou.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602