Obec Hornosín

Obec Hornosín

1978 - Stavba požární zbrojnice

Původně měla být požární zbrojnice na prostranství před obecní úřadovnou. Na návrh MNV v Bělčicích byla do plánu akce „Z“ zařazena výstavba nového objektu, který by obsahoval nejen zbrojnici, ale i společenskou místnost, klubovnu nebo knihovnu. Koncem roku byla zahájena stavba vykopáním základů a sklepa. Tato stavba byla dokončena v roce 1978 a 16. září tohoto roku proběhlo slavnostní otevření požární zbrojnice.

Po slavnostním uvítání okolních sborů a položení věnců k pomníku Václava Vonáška následovalo předání zbrojnice a ukázky požární techniky u nádrže. Oslava byla zakončena taneční zábavou v novém sále.

Pro dokončení této stavby bylo odpracováno celkem 11 693 hodin, hodnota díla v tehdejší měně je 340 500 Kč.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602