Obec Hornosín

Obec Hornosín

1935 - Župní sjezd

21. července 1935 v naší obci konán byl sjezd hasičské župy Blatenské, spojený s oslavou 40. výročí trvání sboru. Před zahájením slavnosti, které se zúčastnilo přes 450 hasičů, sloužil v místní kapli mši děkan Jarolímek. Po mši se počali dostavovati hasičské sbory a hosté, mezi nimi okresní hejtman z Blatné p. Čuba a krajský náčelník p. Pecka z Písku a jiní. Průvod se seřadil na cestě směrem k okresní silnici a v čele s čestnou stráží a vlajkonoši přešel na dolejší náves pod kaplí. Zde byly předneseny uvítací projevy a uvítáni hosté. Na to následovalo cvičení místního hasičského sboru. Nejprve ranní půlhodinka a pořadové cvičení, po něm následovalo cvičení se žebříky a dále cvičení se stříkačkou.

Následovala ukázka hašení požáru, kterého se zúčastnily sbory z Bělčic, Škvořetic a Drahenického Málkova s motorovými stříkačkami. Odpoledne následovalo několik dalších vystoupení na výletním místě na Pastouškách. Muži předvedli Forejtovo cvičení se sekyrkami, hasičky ze Sedlice cvičení s věnečky, sedličtí hasiči cvičeni se dvěma žebříky a dorost z Vrbna skupinová cvičení. Po cvičení bylo odehráno divadelní představení "Utrpením ku štěstí". Slavnost byla zakončena zábavou v obou místních hostincích.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602