Obec Hornosín

Obec Hornosín

Víska (475 m) 5 km sev. od Blatné. Jihovýchodně od obce je mohylové pohřebiště doby železné (700 - 400 let př. n. l.) a mohylové pohřebiště doby slovanské (8. - 9. st. n. l.). První písemná zmínka o obci je z roku 1318. V roce 1430 je zde připomínán dvůr, který náležel Přibýkovi ze Švihova, později, v roce 1663 ves patřila ke lnářskému velkostatku. Odtud, ze Závišínského mlýna, krátce chodil do bělčické školy malíř Mikoláš Aleš.

V lesích za Závišínem směrem na Blatnou leží místo, které se nazývá Lopatárna. Své jméno dostala podle činnosti zakladatele zdejšího rodu Steinerů, který vyráběl dřevěné lopaty na obilí. Později zde byl postaven mlýn, vodní pila a založen malý rybníček. Nad Lopatárnou snad kdysi stávala tvrz Tisovec pánů z Tisovce.

Na Hliničném vrchu (536 m) je balvan Mužík, podle pověsti se posunuje po cestě do Dobšic, až dojde, bude konec světa, ale protože ho někdo povalil, tak se konce světa bát nemusíme.

V údolí Závišínského potoka se rýžovalo zlato. Podél obou břehů Závišínského potoka jsou tudíž zachována pravěká rýžoviště zlata (sejpy), začínající na katastrálním území obce Závišín a pokračující až do katastru obce Bezdědovice.

Osada Hutě pod hrází Velkého bělčického rybníka (koupání) bývala železnými hamry. Lesnatým údolím Závišínského potoka vede železniční trať směrem k Blatné.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029